جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦

 

مدل وابسته های علمی در دنیا:

Oمروری بر تاریخچه
سابقه برنامه‌ریزی در زمینه اعزام وابستگان علمی به کشورهای مختلف، به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و ایالات متحده باز می‌گردد. در سال 1947 وزارت امور خارجه امریکا با مشاوره سازمان اطلاعات و امنیت ملی (CIA) برنامه‌ای تحت عنوان برنامه وابسته علمی را ترتیب داد که مبانی آن بعدها توسط کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت.

نمایندگی‌های همکاری‌های فناوری عمدتا با اهداف زیر تاسیس شده اند:

Oشناسایی ظرفیت‌ها و توانمندیهای برتر، علمی فناورانه و صنعتی کشور هدف؛
Oشناسایی مراکز توانمند برتر و فرصت‌های خاص فناورانه بین دو کشور؛
Oشناسایی فرصت‌های مناسب علمی و فناورانه و عرضه آن به مراکز علمی کشوردر قالب برگزاری نمایشگاههای تخصصی؛
Oشناسایی متخصصان برتر و آماده همکاری‌با ج.ا.ایران؛
Oمانیتورینگ دائمی شرایط محیطی و تحولات و همکاری‌های بین‌المللی علمی و فناورانه؛
Oانتقال الگوهای و تجارب موفق کشورهای هدف به داخل؛

 

تماس با ما
تهران - صندوق پستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱
تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱
دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

E-Mail: info@citc.ir

مراکز همکار